Pamiatková rezervácia Nitra

Územie Horného Mesta v časti Staré Mesto bolo 21.1.1981 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Horné mesto tvorí samostatný urbanistický celok meštianskych domov, kanónií a mestských cirkevných palácov okolo trojuholníkového námestia. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 8,19ha. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 23 kultúrnych pamiatok.