Pamiatková rezervácia Žilina

Historické jadro mesta bolo 11.9.1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Celková výmera je 15,23ha. Architektonicky zaujímavé štvorcové námestie v strede mesta s domami zo 16.-18.storočia. Námestie vzniklo už v 13.storočí. Cenné je predovšetkým urbanisticko-architektonické riešenie, typické meštianske domy s „mázhausom“ a podlubím, spodnými arkádami a dodnes zachovanými pôvodnými gotickými pivnicami, lemujúce námestie prevažne v renesančnom slohu zo 16.-17.storočia so stredovekým jadrom a novšie barokové z 18.storočia. V okolí mestskej pamiatkovej rezervácie sa nachádza viacero architektonicky hodnotných verejných administratívnych budov z 1.polovice 20.storočia. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 58 kultúrnych pamiatok.

Pamiatková rezervácia Čičmany

Časť obce bola 26.1.1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Zachovalý ľudový folklór. Zaujímavé čičmianske ľudové kroje, výšivky s geometrickou ornamentikou a unikátne pôvodné ľudové zrubové stavby s bielou ornamentovou maľovkou na obvodových stenách, ktorá je odvodená z výšivky miestneho ľudového odevu. Domy sú pokryté šindľovou strechou. Sú prízemné, trojpriestorové, s úzkymi obytnými komorami v podkroví pod valbovou alebo štítovou strechou s podlomenicami alebo dvojpodlažné s obiehajúcou pavlačou na poschodí. Domy boli postavené po roku 1923 keď obec vyhorela. Komplex ľudovej architektúry pozoruhodný svojou zachovalosťou a štýlovou jednotnosťou. Obec vzbudila záujem širokej verejnosti už v roku 1895 na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. Od toho obdobia sa začal v obci rozvíjať určitý...

Pamiatková rezervácia Podbiel

Územie obce bolo 14.8.1977 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Je tu jedno z najväčších zoskupení ľudovej architektúry na Slovensku. V jednom z domov je expozícia zachytávajúca pôvodnú podbielsku rodinnú usadlosť aj s hospodárskymi budovami. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádza 56 kultúrnych pamiatok.