Pamiatková rezervácia Podbiel

Územie obce bolo 14.8.1977 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Je tu jedno z najväčších zoskupení ľudovej architektúry na Slovensku. V jednom z domov je expozícia zachytávajúca pôvodnú podbielsku rodinnú usadlosť aj s hospodárskymi budovami. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádza 56 kultúrnych pamiatok.