Pamiatková rezervácia Čičmany

Časť obce bola 26.1.1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Zachovalý ľudový folklór. Zaujímavé čičmianske ľudové kroje, výšivky s geometrickou ornamentikou a unikátne pôvodné ľudové zrubové stavby s bielou ornamentovou maľovkou na obvodových stenách, ktorá je odvodená z výšivky miestneho ľudového odevu. Domy sú pokryté šindľovou strechou. Sú prízemné, trojpriestorové, s úzkymi obytnými komorami v podkroví pod valbovou alebo štítovou strechou s podlomenicami alebo dvojpodlažné s obiehajúcou pavlačou na poschodí. Domy boli postavené po roku 1923 keď obec vyhorela. Komplex ľudovej architektúry pozoruhodný svojou zachovalosťou a štýlovou jednotnosťou. Obec vzbudila záujem širokej verejnosti už v roku 1895 na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. Od toho obdobia sa začal v obci rozvíjať určitý druh turizmu a folklorizmu, čo vlastne trvá až dodnes. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 36 kultúrnych pamiatok.