Pamätník Jána Nálepku v Hornej Marikovej

Pamätník Jána Nálepku v Hornej Marikovej

Pamätník Jána Nálepku, ktorý na miestnej škole pôsobil v rokoch 1931-1932 ako učiteľ. Upravený bol v roku 2014. Na budove domova dôchodcov je osadená pamätná tabuľa, ktorá informuje o pôsobení Jána Nálepku na miestnej škole. Pamätník s jeho bustou sa nachádza v Hornej Marikovej, v miestnej časti Pagaňov, pri budove bývalej školy. Škola bola založená v roku 1914. V marci 1932 bol preložený na školu v Kalužove (dnes časť Dolnej Marikovej). V priestoroch školy v Pagaňove sa v súčasnosti nachádza Centrum sociálnych služieb Dôstojnosť. Stredná časť budovy bola pôvodne ľudovou školou (malotriedkou), ktorá zanikla v 70.rokoch 20.storočia. Bola tu umiestnená aj izba revolučných tradícií. V roku 1993 bolo rozhodnuté o prebudovaní školy na domov dôchodcov. Izba revolučných tradícií bola zrušená. V rokoch 1994-1995 sa ku škole zrealizovala prístavba a domov dôchodcov bol otvorený v roku 1995.