Pamätná tabuľa S. Štúra v Lubine

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1982. Pamätná tabuľa Samuela Štúra (1789-1851), otca Ľudovíta Štúra, učiteľa a evanjelického kňaza. Od roku 1969 je umiestnená na pamätnom dome, jeho rodnom dome.

Leave a Reply