Pálfiho palác na ulici Ventúrska 10

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Barokový mestský palác bol postavený v roku 1747. Upravovaný bol v 19.storočí, v rokoch 1972-1980 a 1993-1994. Má sedemkrídlový uzatvorený pôdorys s dvoma vnútornými dvormi, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Prejazdový nárožný palác stojí na ulici Ventúrska 10 pri Zelenej ulici v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je budova sídlom rakúskeho konzulátu.

Pamätná tabuľa W. A. Mozarta.

Leave a Reply