Pálfiho palác na ulici Zámocká 47

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a oporný múr vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Neskororenesančný palác bol postavený v roku 1646. Upravovaný bol v rokoch 1732 a 1927-1934. Mal obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, bol trojpodlažný s podkrovím. Autorom stavby bol G. B. Carlone, autorom malieb I. M. Fiedler a autormi štukov boli F. Lucchese a F. Bussi. Ruiny paláca v podobe záhradného krídla stoja na ulici Zámocká 47 v Pamiatkovej zóne. 

Oporný múr. Neskororenesančný oporný múr z konca 17.storočia. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2008.

Leave a Reply