Územia európskeho významu

Na území okresu Rimavská Sobota sa nachádza 22 území európskeho významu. Beležír (SKUEV0360) Cerová vrchovina (SKUEV0357) Cerová vrchovina (SKUEV1357) Cerová vrchovina (SKUEV2357) Dechtárske vinice (SKUEV0359) Drienčanský kras (SKUEV0366) Drienčanský kras (SKUEV2366) Drieňové (SKUEV0669) Hubovo (SKUEV0814) Klenovské Blatá (SKUEV0384) Klenovský Vepor (SKUEV0200) Muránska planina (SKUEV0225) Pieskovcové chrbty (SKUEV0362) Pieskovcové chrbty (SKUEV1362) Pokoradzské jazierka (SKUEV0364) Rimava (SKUEV0003) Rimava a Slaná (SKUEV0817) Rosiarka (SKUEV0729) Ťahan (SKUEV0363) Tisovský kras (SKUEV0282) Tŕstie (SKUEV0281) Vodokáš (SKUEV0361)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Rimavská Sobota sa nachádza 6 národných prírodných rezervácií, 16 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 4 prírodné pamiatky a 9 chránených areálov. Alúvium Blhu Beležír Burda Čertova dolina Fenek Hajnáčsky hradný vrch Hikóriový porast Hlboký jarok Horný Červený les Hradová Jalovské vrstvy Kášter Klenovské Blatá Klenovský Vepor Kostná dolina Kurinecká dubina Malá drienčanská jaskyňa Martinovská nádrž Nad Furmancom Ostrá skala Podbanište Pohanský hrad Pokoradzské jazierka Ragáč Rimava Rosiarka Steblová skala Suché doly Svetlianska cerina Šarkanica Ťahan Tŕstie Tunel pod Dielikom Vachtové jazierko Vinohrady Vodná nádrž Gemerský Jablonec Zaboda

Sekvojovec mamutí

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 15m, obvodom kmeňa 109cm, priemerom koruny 6m a vekom 45 rokov. Zriedkavo sa vyskytujúci jedinec. Je chránený z historických a vedeckých dôvodov. Nachádza sa v Tisovci v parčíku v lokalite Dielik pri pamätníku padlým v 2.svetovej vojne.

Katalpa v Hnúšti

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1980 a 1996. Katalpa bignóniovitá s výškou 11m, obvodom kmeňa 396cm, priemerom koruny 12m a vekom 170 rokov. Strom má biologický a architektonický význam. Je chránená z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Hnúšti v Mariášiho záhrade.

Zubačka v Tisovci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budovy boli postavené v železničnom štýle. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj II. Ozubnicová železničná zubačka, koľajový zvršok, vybudovaný v rokoch 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995. Železničný most. Priehradový kamenný a oceľový tzv. Čertov most postavený v rokoch 1893-1896. Nachádza sa v lokalite Čertova dolina. Rušňové depo. Železničné depo (remíza, sklad) z roku 1896. Upravované bolo v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba má dvojpriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.431. Železničný sklad II. Tehlová a drevená budova remízy, skladu depa, zo 40.rokov 20.storočia. Prízemná stavba má trojpriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.1566. Točňa. Železničná, vahadlová, ručná rušňová točňa z roku 1896. Upravovaná bola koncom...