Okres Rimavská Sobota

Poloha: Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji. Rozloha: 1 471,1 km2 Počet obyvateľov: 79 981 (k 31.12.2022) Hustota obyvateľstva: 54,37 ob./km2 Okresné mesto: Rimavská Sobota Hranice územia: Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca. Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie...