Územia európskeho významu

Na území okresu Revúca sa nachádza 14 území európskeho významu. Alúvium Muráňa (SKUEV0285) Alúvium Muráňa (SKUEV2285) Bradlo (SKUEV0402) Drienčanský kras (SKUEV0366) Hodošov les (SKUEV0730) Lúka pod cintorínom (SKUEV0018) Lúky pod Ukorovou (SKUEV0002) Muránska planina (SKUEV0225) Muteň (SKUEV0212) Stolica (SKUEV0203) Teplické stráne (SKUEV0284) Teplické stráne (SKUEV2284) Trešková (SKUEV0202) Tri peniažky (SKUEV0001)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Revúca sa nachádza 8 národných prírodných rezervácií, 3 prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 3 prírodné pamiatky a 4 chránené areály. Bobačka Bradlo Cigánka Fabova hoľa Hodošov les Hrdzavá Chvalovská jaskyňa Javorníková Kamenná diera Lúka pod cintorínom Lúky pod Ukorovou Malá Stožka Morské oko Poludnica Šarkanica Šiance Tunel pod Dielikom Veľká Stožka Zdychavské skalky

Stromy v Revúcej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Je to skupina 25 exemplárov pagaštanu konského a 13 exemplárov smrekov obyčajných s výškou od 19 do 28m, obvodom kmeňa od 122 do 240cm, priemerom koruny od 4 do 18m a vekom 80 rokov. Stromy sú významným krajinotvorným a estetickým prvkom areálu cintorína. Chránené sú z vedeckého, náučného a kultúrneho dôvodu. Nachádzajú sa v Revúcej na starom cintoríne.

Lipy v Revúcej pri štátnej ceste

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to dva exempláre lipy malolistej s výškou 24 a 21m, obvodom kmeňa 432 a 422cm, priemerom koruny 15 a 20m a vekom 230 a 220 rokov. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho, historického, kultúrno-výchovného a estetického dôvodu. Nachádza sa severozápadne od Revúcej pri štátnej ceste medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou.

Gaštany v Ratkovskom Bystrom

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2003. Sú to dva exempláre gaštana jedlého s nezistenou výškou, obvodom kmeňa 515 a 345cm, priemerom koruny 15 a 19m a nezisteným vekom. Stromy predstavujú okrem svojej mimoriadnej estetickej a krajinotvornej funkcie aj študijný objekt rastových schopností tejto dreviny v podmienkach stredoeurópskej klímy v podhorskej oblasti. Nachádzajú sa v obci Ratkovské Bystré.