Gaštany v Ratkovskom Bystrom

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2003. Sú to dva exempláre gaštana jedlého s nezistenou výškou, obvodom kmeňa 515 a 345cm, priemerom koruny 15 a 19m a nezisteným vekom. Stromy predstavujú okrem svojej mimoriadnej estetickej a krajinotvornej funkcie aj študijný objekt rastových schopností tejto dreviny v podmienkach stredoeurópskej klímy v podhorskej oblasti. Nachádzajú sa v obci Ratkovské Bystré.