Platany v Rákoši-Bani

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to tri exempláre platanu západného s výškou od 22 do 23m, obvodom kmeňa od 262 do 323cm, priemerom koruny od 24 do 28m a vekom 120 rokov. Chránené sú z biologického, náučného, vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Rákoš v časti Rákošská Baňa na prístupovej ceste k bani.