Lipy v Revúcej pri štátnej ceste

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to dva exempláre lipy malolistej s výškou 24 a 21m, obvodom kmeňa 432 a 422cm, priemerom koruny 15 a 20m a vekom 230 a 220 rokov. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho, historického, kultúrno-výchovného a estetického dôvodu. Nachádza sa severozápadne od Revúcej pri štátnej ceste medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou.