Stromy v Revúcej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Je to skupina 25 exemplárov pagaštanu konského a 13 exemplárov smrekov obyčajných s výškou od 19 do 28m, obvodom kmeňa od 122 do 240cm, priemerom koruny od 4 do 18m a vekom 80 rokov. Stromy sú významným krajinotvorným a estetickým prvkom areálu cintorína. Chránené sú z vedeckého, náučného a kultúrneho dôvodu. Nachádzajú sa v Revúcej na starom cintoríne.