Lipa v kláštornej záhrade

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 401cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.

Lipa pri kostole

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 480cm, výškou 23m, priemerom koruny 14m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie pri kostole, v juhozápadnej časti pozemku, v obci Kláštor pod Znievom.

Lipa pred kláštorom

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 529cm, výškou 24m, priemerom koruny 24m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie pred kláštorom, v severovýchodnom rohu parku, v obci Kláštor pod Znievom.

Buk v kláštornej záhrade

Za chránený bol vyhlásený v roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Buk lesný s obvodom kmeňa 378cm, výškou 28m, priemerom koruny 18m a vekom 150 rokov. Je významný z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického významu. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, južne od kláštora, v obci Kláštor pod Znievom.

Brest v kláštornej záhrade

Za chránený bol vyhlásený v roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 439cm, výškou 26m, priemerom koruny 16m a vekom 150m. Strom je významný z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.