Lipa pred kláštorom

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 529cm, výškou 24m, priemerom koruny 24m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie pred kláštorom, v severovýchodnom rohu parku, v obci Kláštor pod Znievom.