Lipa pri kostole

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 480cm, výškou 23m, priemerom koruny 14m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie pri kostole, v juhozápadnej časti pozemku, v obci Kláštor pod Znievom.