Lipa v kláštornej záhrade

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 401cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.