Lipa v Starej Bôrovej

Za chránený bol vyhlásený v roku 2001. Strom je významný z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického a vedeckého. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 563cm, výškou 30m, priemerom koruny 25m a vekom 250 rokov. Nachádza sa v páse drevín oddeľujúcom poľnú cestu vedúcu na východ od osady Stará Bôrová a trvalom trávnom poraste, ktorý s ňou susedí zo severnej strany pri obci Sklabinský Podzámok.