Maloplošné chránené územia

Na území okresu Martin sa nachádza 13 národných prírodných rezervácií, 7 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky a 2 prírodné pamiatky. Biela skala Borišov Goľove mláky Hajasová Hrabinka Hrádok Chleb Katova skala Kľacký vodopád Kľačianska Magura Kľak Kláštorské lúky Lysec Madačov Mažarná Padva Perlová jaskyňa Pralesy Slovenska – Drobkov Suchý vrch Šútovská dolina Šútovská epigenéza Tlstá Turiec Veľká Skalná

Memorandové lipy v Martine

Za chránené boli vyhlásené v roku 1963, novelizované v roku 1996. Je to skupina 5 exemplárov lipy malolistej a jednej lipy veľkolistej. Lipy malolisté majú obvod kmeňa 148-223cm, výšku 16-19m, priemer koruny 10-12m a vek okolo 100 rokov. Lipa veľkolistá má obvod kmeňa 248cm, výšku 19m, priemer koruny 14m a vek okolo 100 rokov. Stromy sú významné u kultúrno-osvetového, vedeckého, estetického a krajinárskeho hľadiska. Rastú pred evanjelickým kostolom na Memorandovom námestí v Martine.

Lipy v Doline

Za chránené boli vyhlásené v roku 2001. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 540cm a výšku 28m. Druhá má obvod kmeňa 385cm a výšku 25m. Oba stromy majú priemer koruny 15m a vek okolo 250 rokov. Sú významné z biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického a vedeckého hľadiska. Rastú asi 3km severozápadne od obce Necpaly pri hospodárskych objektoch v osade Dolina.

Lipa v Starej Bôrovej

Za chránený bol vyhlásený v roku 2001. Strom je významný z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického a vedeckého. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 563cm, výškou 30m, priemerom koruny 25m a vekom 250 rokov. Nachádza sa v páse drevín oddeľujúcom poľnú cestu vedúcu na východ od osady Stará Bôrová a trvalom trávnom poraste, ktorý s ňou susedí zo severnej strany pri obci Sklabinský Podzámok.