Memorandové lipy v Martine

Za chránené boli vyhlásené v roku 1963, novelizované v roku 1996. Je to skupina 5 exemplárov lipy malolistej a jednej lipy veľkolistej. Lipy malolisté majú obvod kmeňa 148-223cm, výšku 16-19m, priemer koruny 10-12m a vek okolo 100 rokov. Lipa veľkolistá má obvod kmeňa 248cm, výšku 19m, priemer koruny 14m a vek okolo 100 rokov. Stromy sú významné u kultúrno-osvetového, vedeckého, estetického a krajinárskeho hľadiska. Rastú pred evanjelickým kostolom na Memorandovom námestí v Martine.