Lipa v Kamenici nad Cirochou

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa veľkolistá s výškou 20m, obvodom kmeňa 732cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádza sa v obci Kamenica nad Cirochou pri rímsko-katolíckom kostole.

Ginko v Humennom

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990 a 1997. Ginko dvojlaločné s výškou 20m, obvodom kmeňa 253cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránené z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku pri hrabovej aleji medzi amfiteátrom a kaštieľom.

Dub v Humennom

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Dub sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 603cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku z pravej strany amfiteátra.