Územia európskeho významu

Na území okresu Humenné sa nachádza 17 území európskeho významu. Alúvium Rieky (SKUEV0049) Belušky (SKUEV0897) Beskyd (SKUEV0387) Brekovský hradný vrch (SKUEV0231) Brekovský hradný vrch (SKUEV2231) Drieňová (SKUEV0005) Hubková (SKUEV0205) Humenská (SKUEV0206) Humenský Sokol (SKUEV0050) Krivoštianka (SKUEV0250) Kyjovský prales (SKUEV0051) Makovica (SKUEV0230) Morské oko (SKUEV0209) Pod Čierťažou (SKUEV0896) Stredný tok Laborca (SKUEV0895) Sútok Udavy s Ílovnicou (SKUEV0233) Vihorlat (SKUEV0025)

Platan v Udavskom

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan javorolistý s výškou 28m, obvodom kmeňa 493cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Udavské pri ceste vedľa parku.

Topoľ v Nižnej Sitnici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Topoľ sivý s výškou 22m, obvodom kmeňa 800cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, ekologických, historických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Nižná Sitnica pri rieke Oľka pod kapličkou.

Platan v Kamenici nad Cirochou

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan javorolistý s výškou 28m, obvodom kmeňa 485cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických a kultúrno-historických dôvodov. Nachádza sa v obci Kamenica nad Cirochou v areáli bytoviek Vojenských lesov a majetkov.