Hrad Jasenov

Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 14.storočí sa nachádzajú na zalesnenom chrbte južne od obce Jasenov v nadmorskej výške 392m. Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13.storočí. Zemepisná poloha hradu, postaveného v horách mimo hlavnej trasy krajinskej cesty vyhovovala funkcii sídelného hradu šľachtického zemepána, ale nie prípadnej funkcii strážneho hradu v službách ochrany priľahlej krajiny a kráľa. Taký účel mal blízky Brekov. Hrad Jasenov nepochybne slúžil ako sídelný hrad šľachticom. Mal ale tiež strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. Koncom 13. a začiatkom 14.storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi, synovi Peteňa z Bačkova, ktorý bol pravdepodobne...

Hrad Brekov

Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13.storočí sa nachádzajú na výraznom kužeľovitom kopci s vápenným podložím nad obcou Brekov v nadmorskej výške 280m. V priestore hradného vrchu sa v ranom stredoveku nachádzalo slovanské hradisko s elipsovitým pôdorysom. Kto dal postaviť hrad Brekov a akú mal funkciu je nejasné. Vzhľadom na zemepisnú polohu kopca a hradu sa zdá pravdepodobnejšou iniciatíva kráľa postaviť hrad, ktorý bude slúžiť pri ochrane priľahlej časti krajinskej cesty a pohraničného pásma v 13.storočí. Najstarší nepriamy písomný doklad o dedine je totožný so záznamom o hrade Brekov z roku 1307 (castrum Barko) a priamy písomný doklad je z roku 1314 (possessionis Borko...

Kláštor františkánov v Humennom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor františkánov. Gotická budova kláštora zo 14.-15.storočia. Upravovaná bola v 17. a 18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Brestovská 3. Trojkrídlová budova sa rozprestiera okolo rajskej záhrady. Kostol. Kostol všetkých svätých.