Platan v Udavskom

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan javorolistý s výškou 28m, obvodom kmeňa 493cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Udavské pri ceste vedľa parku.