Ginko v Humennom

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990 a 1997. Ginko dvojlaločné s výškou 20m, obvodom kmeňa 253cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránené z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku pri hrabovej aleji medzi amfiteátrom a kaštieľom.