Lipa v Kamenici nad Cirochou

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa veľkolistá s výškou 20m, obvodom kmeňa 732cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádza sa v obci Kamenica nad Cirochou pri rímsko-katolíckom kostole.