Dub v Kostolnej Gale

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, estetický, vedecký, ekologický a krajinotvorný význam. Dub letný s obvodom kmeňa 446cm, výškou 23m, priemerom koruny 27m a vekom 200 rokov. Rastie v Holiciach v časti Kostolná Gala za kostolom v strede obce.

Dub letný v Mliečanoch

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, estetický a krajinotvorný význam. Dub letný s obvodom kmeňa 336cm, výškou 14m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie v Dunajskej Strede v časti Mliečany 7m od cesty do Gabčíkova v záhrade vedľa rodinného domu č.15.

Dub letný v Lehniciach

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Dub letný s obvodom kmeňa 340cm, výškou 20m, priemerom koruny 28m a vekom 150 rokov. Rastie v časti Veľký Lég v predzáhradke rodinného domu č.107 pri ceste do Bratislavy pri autobusovej zastávke.