Kláštor františkánov v Báči

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent. Kláštor františkánov, nazývaný Svätý Anton na Ostrove, bol spolu s kostolom postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1660-1670. Upravovaný bol v rokoch 1700-1783, 1809-1811, 1859-1860, 1898-1905 a 1960. Dvojpodlažný objekt č.2 s pivnicou a pôdorysom v tvare U a s kostolom v areáli stojí na začiatku obce. Kostol. Kostol svätého Antona Paduánskeho. Sadovnícka úprava. Sadovnícka úprava z 18.storočia v centrálnej časti areálu bola upravovaná v 2.polovici 19.storočia. Záhrada I. Záhrada II. Ohradný múr. Fragment ohradného múru východnej záhrady pochádza z 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia.