Územia európskeho významu

Na území okresu Dunajská Streda sa nachádza 14 území európskeho významu. Číčovské luhy (SKUEV0182) Číčovské luhy (SKUEV1182) Čiližské močiare (SKUEV0227) Čiližské močiare (SKUEV1227) Dunajské luhy (SKUEV0090) Dunajské luhy (SKUEV2090) Eliášovský les (SKUEV0083) Karáb (SKUEV0160) Klátovské rameno (SKUEV0075) Kľúčovské rameno (SKUEV0293) Kľúčovské rameno (SKUEV1293) Konopiská (SKUEV0156) Malý Dunaj (SKUEV0822) Severný Bodícky kanál (SKUEV0093)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Dunajská Streda sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 4 prírodné rezervácie, 1 prírodná pamiatka a 7 chránených areálov. Číčovské mŕtve rameno Čiližské močiare Foráš Gabčíkovský park Hetméň Hubický park Jurovský les Klátovské rameno Konopiská Kráľovičovokračiansky park Kráľovská lúka Opatovské jazierko Ostrov orliaka morského Rohovský park Tonkovský park

Stromy vo Vojke

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého a jeden dub letný. Prvý platan má obvod kmeňa 358cm, výšku 23m a priemer koruny 22m. Druhý platan má obvod kmeňa 254cm, výšku 20m a priemer koruny 18m. Dub má obvod kmeňa 343cm, výšku 19m a priemer koruny 20m. Všetky stromy majú vek 150 rokov. Rastú v obci Vojka nad Dunajom na križovatke ciest na kompu a do Bratislavy oproti obecnému úradu.