Platany v Okoči

Za chránené boli vyhlásené v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého. Prvý má obvod kmeňa 283cm, výšku 18m a priemer koruny 8m, druhý má obvod kmeňa 376cm, výšku 19m a priemer koruny 12m. Oba stromy majú vek 150 rokov. Rastú v lokalite Arszódpuszta 60m vľavo od cesty.

Platany v Nekyje na Ostrove

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 3 exempláre platana javorolistého. Prvý strom má obvod kmeňa 174cm, výšku 16m a priemer koruny 13m. Druhý strom má obvod kmeňa 223cm, výšku 19mn a priemer koruny 15m. Tretí strom má obvod kmeňa 256cm, výšku 18m a priemer koruny 16m. Vek stromov je 120 rokov. Rastú v obci Vrakúň v časti Nekyje na Ostrove pri cintoríne v kaplnkovej záhrade.

Platany v Blatnej na Ostrove

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, estetický, vedecký, ekologický a krajinotvorný význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého. Prvý má obvod kmeňa 374cm, výšku 25m a priemer koruny 31m. Druhý strom má obvod kmeňa 325cm, výšku 24m a priemer koruny 27m. Oba stromy sú staré 150 rokov. Rastú na detskom ihrisku za kostolom.

Lipy vo Vrakúni

Za chránený boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam. Sú to 2 exempláre lipy malolistej. Prvý strom má obvod kmeňa 332cm, výšku 16m a priemer koruny 13m, druhý strom má obvod kmeňa 251cm, výšku 12m a priemer koruny 11m. Oba stromy majú vek 100 rokov. Stromy rastú vo dvore obecného úradu.

Koelreuterie v Hubiciach

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Je to 19 exemplárov jaseňovca metlinatého. Stromy majú obvod kmeňa 90-200cm, výšku 6-12m, priemer koruny 4-12m a vek 100 rokov. Rastú pri kruhovej maštali a transformátore v obci Hubice.

Dub v Michale na Ostrove

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam. Dube letný s obvodom kmeňa 471cm, výškou 23m, priemerom koruny 28m a vekom 200 rokov. Rastie v strede obce za budovou Slovenskej sporiteľne pri pomníku 1.svetovej vojny.