Dub letný v Mliečanoch

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, estetický a krajinotvorný význam. Dub letný s obvodom kmeňa 336cm, výškou 14m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie v Dunajskej Strede v časti Mliečany 7m od cesty do Gabčíkova v záhrade vedľa rodinného domu č.15.