Tis v nemocničnej záhrade

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Vysoká estetická a biologická hodnota, zriedkavý výskyt. Tis obyčajný je vysoký 12m, s obvodom kmeňa 260cm, priemerom koruny 20m a vekom 300 rokov. Rastie na Šulekovej ulici v záhrade nemocnice.

Skupina stromov na Galandovej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Stromy s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Sú to tri druhy stromov: dub letný, ľaliovník tulipánokvetý a judášovec strukový. Dub má obvod kmeňa 271cm, výšku 25m a priemer koruny 12m. Ľaliovník má obvod kmeňa 142cm, výšku 4m a priemer koruny 4m. Judášovec má obvod kmeňa 175cm, výšku 15m a priemer koruny 14m. Stromy majú vek 60 až 80 rokov. Rastú na Galandovej ulici 7 v záhrade areálu autistického centra.

Platan na Kysuckej ulici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu a vysokého veku. Platan západný je vysoký 30m, s obvodom kmeňa 589cm, priemerom koruny 30m a vekom 130 rokov. Rastie na ulici K Železnej studničke pri Vydrici.

Paulovnia na Škarniclovej ulici

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Paulovnia plstnatá je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 315cm, priemerom koruny 24m a vekom 60 rokov. Rastie na Škarniclovej ulici pred internátom.