Platan na Kysuckej ulici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu a vysokého veku. Platan západný je vysoký 30m, s obvodom kmeňa 589cm, priemerom koruny 30m a vekom 130 rokov. Rastie na ulici K Železnej studničke pri Vydrici.