Paulovnia na Škarniclovej ulici

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Paulovnia plstnatá je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 315cm, priemerom koruny 24m a vekom 60 rokov. Rastie na Škarniclovej ulici pred internátom.