Skupina stromov na Galandovej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Stromy s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Sú to tri druhy stromov: dub letný, ľaliovník tulipánokvetý a judášovec strukový. Dub má obvod kmeňa 271cm, výšku 25m a priemer koruny 12m. Ľaliovník má obvod kmeňa 142cm, výšku 4m a priemer koruny 4m. Judášovec má obvod kmeňa 175cm, výšku 15m a priemer koruny 14m. Stromy majú vek 60 až 80 rokov. Rastú na Galandovej ulici 7 v záhrade areálu autistického centra.