Tis v nemocničnej záhrade

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Vysoká estetická a biologická hodnota, zriedkavý výskyt. Tis obyčajný je vysoký 12m, s obvodom kmeňa 260cm, priemerom koruny 20m a vekom 300 rokov. Rastie na Šulekovej ulici v záhrade nemocnice.