Colnica v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Colnica a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v kolónii celulózky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Colnica. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1763. Upravovaný bol v rokoch 1905, 1975-1983 a 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. V budove sa nachádzala kráľovská colnica. Solitérna stavba. Kaplnka. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Železničná stanica v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Nachádza sa na ulici Kačkova 1376. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Výpravná budova. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená v roku 1871 v štýle funkcionalizmu. Upravovaná bola v roku 1912, v 40.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s pivnicou. Vodárenská veža. Vodojem bol postavený v roku 1908 v štýle funkcionalizmu. Upravovaný bol v roku 1912 a v 40.rokoch 20.storočia. Solitérna stavba má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná. Oplotenie. Murované a kovové oplotenie v secesnom štýle z roku 1912 sa nachádza okolo objektov na ulici Kačkova na železničnej stanici.

Železničná stanica v Ľubochni

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená v roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1912 a 1945-1947. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Realizátorom prestavby v rokoch 1945-1947 je firma Švidroň a Kucbel. Budova č.6 stojí na železničnej stanici v severnej časti obce.