Uhrovec

Poloha Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Radiša. Leží severovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Holý vrch (687,7m). Najnižší bod: Hladina rieky Radiša pri výtoku z katastra obce (228m). História obce Prvá písomná zmienka o obci Ugroug je z roku 1258 (ďalšie názvy: 1295 Wgrog, 1481 Wgrod, 1525 Castellum seu fartalitium Wgrocz, 1598 Uhgrocz, 1773 Uhrowcze, 1808 Uhrowec). Obec vznikla pravdepodobne skôr, niekedy v období koniec 10. až 1.polovica 11.storočia, kedy sa tu usadili Urhi, ktorí strážili vtedajšiu hranicu Uhorského kráľovstva. V roku 1295 patrila hradnému panstvu Uhrovec, ktoré vtedy vlastnilo 19 obcí. Istý...

Trebichava

Poloha Obec leží v severnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch Trebichavského potoka. Najvyšší bod: Kamenné vráta (742,0m). Najnižší bod: Hladina Trebichavského potoka pri výtoku z katastra obce (320m). História obce Obec bola založená na zákupnom práve v roku 1396. Z toho istého roku je aj prvá písomná zmienka a spomína sa ako Trebichava (ďalšie názvy: 1481 Trebychawa, 1598 Trebichawa). Patrila panstvu Beckov, neskôr Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 13 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 35 domov, v roku 2018 mala 35 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a ovocinárstvom. Boli tu panské...

Timoradza

Poloha Obec leží v severnej časti okresu pri jeho západnej hranici na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov, na sútoku riek Bebrava a Timoradzský potok. Najvyšší bod: Baba (611,0m). Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (228m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1355 ako villa Thymoraz (ďalšie názvy: 1389 Thymorad, 1598 Thymoraz, 1808 Timoráce, 1920 Timoradza). V tom čase patrila panstvu Uhrovec a ako menil majiteľov hrad, tak ich menila aj obec. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 1321 prešiel do kráľovských rúk a tí ho potom dávali do zálohy veľmožom a šľachtickým rodinám. V roku 1389 patril Štiborovi z Beckov, jeho syn Štibor...

Šišov

Poloha Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine, na brehoch riečky Livina. Najvyšší bod: Chválov (277,4m). Najnižší bod: Hladina riečky Livina pri výtoku z katastra obce (196m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1113 v Zoborskej listine ako Sis (ďalšie názvy: 1247 Sys, 1458 Sysow, Sisow, 1808 Sissow). Pomenovanie Sis sa pokladá za osobné meno šľachtica Sixta (Sisa). Patrila zoborskému kláštoru, v roku 1245 patrila bánovi Bečendovi z rodu Hont-Poznanovcov, od 14.storočia patrila panstvu Topoľčany, od 15.storočia sa už uvádza ako Sixtov (Sisov), v roku 1535 časť vlastnili Burianovci, neskoršie Besnákovci, Baloghovci, Blaškovičovci a Bokrošovci. V roku 1715...

Šípkov

Poloha Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Bebrava. Najvyšší bod: Trtavka (836,8m). Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (305m). História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295 kedy sa spomína ako Sonko (ďalšie názvy: 1389 Zybkow, 1481 Sypko, 1598 Sipko, 1773 Sipkow, 1786 Schipkow). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 23 domov, v roku 1784 mala 38 domov, v roku 1828 mala 37 domov, v roku 1869 mala 524 obyvateľov, v roku 1880 mala 506 obyvateľov, v roku 1890 mala 587 obyvateľov, v roku 1900 mala 662 obyvateľov, v roku 1910 mala...