Vydrná

Poloha Obec leží v juhozápadnej časti Javorníkov. Najvyšší bod: Zigov (893,2m). Najnižší bod: Hladina potoka Petrínovec pri výtoku z katastra obce (337m). História obce Prvýkrát sa obec spomína v roku 1475 ako Wydrna (ďalšie názvy: 1515 Wydorna, 1598 Wydrna). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 13 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 96 domov, v roku 1828 mala 101 domov, v roku 1869 mala 511 obyvateľov, v roku 1880 mala 489 obyvateľov, v roku 1890 mala 476 obyvateľov, v roku 1900 mala 533 obyvateľov, v roku 1910 mala 545 obyvateľov, v roku 1910 mala 545 obyvateľov, v...

Visolaje

Poloha Obec leží v Považskom podolí na dolnom toku riečky Pružinka. Najvyšší bod: Juhovýchodný svah vrchu Brekovec (488m) v nadmorskej výške 422m. Najnižší bod: Hladina rieky Pružinka pri výtoku z katastra obce (265m). História obce Prvýkrát sa obec spomína v roku 1327 ako Wizolay (ďalšie názvy: 1332 Wissola, 1369 Wyzzalay, 1598 Wyssolay, 1927 Visolaje). Súčasťou obce bola osada Keňuk, ktorá sa spomína v roku 1396 ako Kenyuk, bola majetkom rodiny Visolajských. Visolaje patrili zemianskym rodinám Visolajských, Slopňanských a Suňogovcov, v 17.storočí panstvu Budatín. V roku 1598 mala 35 domov, v roku 1784 mala 595 obyvateľov, 108 rodín a 99 domov,...