Bolešovská dolina (Bolešov, Krivoklát)

Poloha: Nachádza sa v geomorfologickom celku Biele Karpaty, podcelky Bielokarpatské podhorie a Vršatské bradlá (časť Vršatské predhorie). Dĺžka: Dolina má dĺžku približne 7km. Ohraničenie: Dolinu z juhozápadu ohraničujú nevýrazné vrchy a pred jej záverom vrch Trtálka (650,0m). Zo severovýchodu sú to vrchy Tlstá hora (535,9m) a Osúšie (604,8m). Opis doliny: Dolina sa začína asi 1km severozápadne od obce Bolešov. Pokračuje severozápadným smerom, a približne 1km pred svojim záverom sa stáča na severovýchod. Dolina končí pod skalným útvarom Kozie rohy. Rieka: Tečie ňou a vytvoril ju Bolešovský potok. Zaujímavosti: Hneď v ústi doliny sa na jej pravom svahu nachádza židovský cintorín....

Krivoklátska dolina (Bohunice, Krivoklát)

Poloha: Nachádza sa v dvoch geomorfologických celkoch. Jej dolná časť sa nachádza v celku Považské podolie, podcelok Bielokarpatské podhorie a jej horná časť v celku Biele Karpaty, podcelok Vršatské bradlá (časť Vršatské predhorie). Dĺžka: Ohraničenie: Dolinu z juhozápadu ohraničujú vrchy Kašnák (363,0m), Kraví vrch (572,0m) a Drieňová (626,6m). Zo severovýchodu ju ohraničujú vrchy Babiná (443,5m) a Manova hora (582,5m). Dolina končí pod Bielym vrchom (819,0m). Opis doliny: Dolina sa začína asi 1km severozápadne od obce Bohunice, pokračuje cez obec Krivoklát a končí južne od Bieleho vrchu (819,0m). Priamo v doline ležia obce Bohunice a Krivoklát. Rieka: Tečie ňou a vytvoril...