Nový evanjelický kostol

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Postavený bol v rokoch 1929-1933 vo funkcionalistickom štýle. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďový, jednovežový. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Stojí na hranici Starého a Nového Mesta na ulici Legionárska v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply