Veľký evanjelický kostol

Národná kultúrna pamiatka Kostol a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Neskorobarokový kostol bol postavený v rokoch 1774-1776. Spolu so záhradou obohnanou múrom a Malým evanjelickým kostolom vytvára evanjelický cirkevný okrsok mimo pôvodných hradieb mesta, ohraničený ulicami Konventná a Panenská. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojloďový. Autorom stavby je M. Walch. Stojí na Panenskej ulici južne od lýcea v Pamiatkovej zóne.

Záhrada. Prírodno-krajinárska záhrada s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom sa nachádza severne a západne od kostola. Bola vybudovaná po roku 1784 a upravovaná koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia.

Leave a Reply