Malý evanjelický kostol

Národná kultúrna pamiatka Kostol a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Neskorobarokový kostol z roku 1778 je napojený na renesančný meštiansky dom s ústredným arkádovým dvorom. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Spolu so záhradou obohnanou múrom a Veľkým evanjelickým kostolom vytvára evanjelický cirkevný okrsok mimo pôvodných hradieb mesta, ohraničený ulicami Konventná a Panenská. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je jednoloďový. Autorom stavby je M. Walch, staviteľom F. K. Römisch. Autorom prestavby v 70.rokoch 20.storočia je E. Kramár. Stojí na južnej strane Panenskej ulice v západnej časti Pamiatkovej zóny.

Záhrada. Prírodno-krajinárska farská záhrada s historickou zeleňou bola vybudovaná po roku 1778. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na južnej strane kostola.

Leave a Reply