Most v Lelese

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Gotický kamenný most svätého Gotharda zo 14.-15.storočia. Most pochádza pravdepodobne zo 14.storočia. Bol postavený nad bývalým korytom rieky Tisa, kde ešte na začiatku 19.storočia pomaly prúdila voda. Dnes most preklenuje suché koryto. Pomenovanie dostal začiatkom 18.storočia, kedy leleský kláštor prevzal rád z Čiech, ktorý sem priniesol kult svätého Jána Nepomuckého a svätého Gotharda, ktorého socha stála pri moste do roku 1848. Rekonštruovaný bol v roku 1922. Neskôr bola socha odstránená a most bol rekonštruovaný v roku 1994. Je to menší kamenný most so zreteľne zachovanými oblúkmi. Jeho dĺžka je 70m a vnútorná prejazdná šírka je 5m. Nachádza sa na ceste za obcou nad bývalou riekou Tica (staré koryto Tisy).