Most Františka Jozefa I (Starý most)

Národná kultúrna pamiatka Most vyhlásená v roku 2008. Most cez Dunaj. Postavený bol v rokoch 1889-1890 a bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Ten sa osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Bol to kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Až do roku 1972 to bol jediný most cez Dunaj v Bratislave. Nachádzal sa na železničnej trati Bratislava-Szombathely, ktorá bola otvorená v tom istom roku. V čase 1.Československej republiky (v tom čase sa volal Štefánikov most) cez most viedla železničná trať do Viedne. Jej koľaje boli osadené na cestnej časti mosta a v centre zdieľala trate s bratislavskými mestskými električkami. Pred oslobodením mesta koncom 2.svetovej vojny (3.4.1945) bola ustupujúcou nemeckou armádou oceľová časť zničená a jeden pilier bol poškodený. Po dobytí mesta sovietskymi vojskami postavila Červená armáda a jej nemeckí vojnoví zajatci v priebehu pol roka most, ktorý bol daný do prevádzky začiatkom roka 1946 a dostal pomenovanie Most Červenej armády. Pôvodne bol postavený ako dočasné riešenie (životnosť mal 15 rokov), no slúžil až do 2.12.2013. V roku 1968 sa začala prvá výrazná oprava mosta. Na cestnej časti mosta boli uložené električkové koľaje, po ktorých premávala električka až od roku 1951. Premávka bola ukončená v roku 1961. Vtedy bola obmedzená aj premávka vozidiel s hmotnosťou nad 12t. Železničná doprava na jednokoľajovej trati železničnej časti mosta slúžila až do roku 1983, kedy boli vlaky presmerované na Prístavný most. V roku 1984 prebehla ďalšia rekonštrukcia mosta. Bola odstránená železničná trať, na cestnej časti sa vymenila pôvodná mostovka za betónovú a pôvodné mostné polia z roku 1890 sa vymenili za nové. V roku 1990 bol most premenovaný na súčasný Starý most. Výmena pôvodnej mostovky v roku 1984 zapríčinila klesanie mosta. Preto bol v roku 2008 uzavretý pre individuálnu dopravu a v roku 2010 aj pre MHD, chodcov a cyklistov. V tom istom roku začali rekonštrukčné práce, bola vykonaná sanácia mostných pilierov a odstránila sa betónová mostovka (vážila 28t). V roku 2011 bola sprístupnená pešia časť mosta pre chodcov a cyklistov. V roku 2013 bol most uzavretý a začalo sa s jeho demontážou, ako aj s demontážou dvoch pôvodných pilierov a výstavbou nového piliera. Niektoré pôvodné piliere boli nadstavené. Pre verejnosť bol most otvorený 19.5.2016. Slúži električkovej, pešej a cyklistickej doprave. Most pozostáva zo železnej konštrukcie vyrobenej vo Vítkovických železiarňach, ktorá je umiestnená na kamenných pilieroch. Je dlhý 460m. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Mostný nájazd 1. Mostný nájazd Staré Mesto.

Mostný nájazd 2. Mostný nájazd Petržalka.

Mýtny dom 1. Solitérna stavba.

Mýtny dom 2.

Mostný pilier. Prvý pilier na ľavom brehu Dunaja.

Mostný pilier. Štvrtý pilier od ľavého brehu Dunaja.

Mostný pilier. Piaty pilier od ľavého brehu Dunaja.

Mostný pilier. Šiesty pilier od ľavého brehu Dunaja.

Leave a Reply