Železničná stanica

Národná kultúrna pamiatka Železničná stanica vyhlásená v roku 1980. Areál hlavnej železničnej stanice sa nachádza na ulici Šancová 1 v Pamiatkovej zóne na rozhraní mestských častí Staré Mesto a Nové Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Výpravná budova. Bývalá uhorská centrálna železnica tu v roku 1848 postavila neskoroklasicistickú železničnú výpravnú budovu, 1.stanicu parnej železnice,  s koľajiskom a v 2.polovici 19.storočia k nej boli pristavané dva sklady. Bola postavená ako koncová pre trať Bratislava-Gänserndorf-Viedeň a Bratislava-Břeclav. Druhá budova vznikla v roku 1871 po dokončení trate Budapešť-Štúrovo-Bratislava a používa sa dodnes. Tretia budova bola dokončená v roku 1989 ako prístavba druhej budovy. Výstavba sa uskutočnila z dôvodu nedostatočnej kapacity obslužných priestorov pre cestujúcich, ktoré boli pred výstavbou hlboko pod normou. Tretia budova bola zamýšľaná ako dočasná, keďže koncom 80.rokov 20.storočia sa rátalo s výstavbou novej železničnej stanice a staničnej budovy východne od súčasných objektov. Výpravná budova má pôdorys v tvare E, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v polovici 20.storočia. Nad hlavnou rímsou druhej staničnej budovy sa vypína umelecké dielo „Okrídlené koleso“ od akademickej sochárky Heleny Mandičovej-Šinályovej. Je zhotovené z bronzu a na strechu už purizovanej prijímacej budovy bolo osadené v roku 1939. Vo vestibule historickej prijímacej budovy sa na šírku celej steny nad vstupom k nástupišťu a podchodu nachádza veľkorozmerná freska v štýle socialistického realizmu, ktorú v roku 1960 zhotovil akademický maliar František Gajdoš.

Koľajisko. Konečné, nepriebežné, koľajisko, nákladný obvod, za budovou na obdĺžnikovom pôdoryse. Upravované bolo v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Rušňové depo pri odstavnom koľajisku bolo postavené po likvidácii pôvodného odstavného koľajiska, ktoré bolo v priestoroch nástupíšť 3-5. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 1986.

Sklad 1. Pristavaný sklad stojí za výpravnou budovou. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojdielnou dispozíciou. V súčasnosti sa v ňom nachádza Múzeum dopravy. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1986.

Sklad 2. Pristavaný sklad stojí za výpravnou budovou za prvým skladom. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojdielnou dispozíciou. V súčasnosti sa v ňom nachádza Múzeum dopravy. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1986.

Leave a Reply