Dielňa modrotlače v Púchove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Dielňa sa pôvodne od začiatku 19.storočia nachádzala v obci Záriečie. Jej zakladateľ nie je známy. Po jeho smrti pokračovala vo farbení látok jeho manželka a od nej dielňu odkúpil Jozef Bednárik, ktorý v nej pracoval pravdepodobne od roku 1863 až do svojej smrti. Dielňa stála pri Bielej vode a pozostávala z dvoch miestností. V jednej sa plátno potláčalo vzormi a farbilo indigom, v druhej bol drevený mangeľ, ktorým sa mangľovalo usušené plátno (na sušenie sa využívali v lete topole, v zime drevené vodorovné tyče na povale farbiarne). Záriečská dielňa bola zbúraná v roku 1936 pri stavbe železničnej trate Púchov – Horní Lideč. V roku 1898 bola prevádzka pre výhodnejšiu polohu presťahovaná do Púchova. Vtedy ju po Jozefovi Bednárikovi prevzal jeho príbuzný Jozef Trnka a rodina Trnkovcov sa tomuto remeslu venuje už niekoľko generácií. Jozef Trnka sa remeslu vyučil v záriečskej dielni. Dielňa v Púchove patrí medzi najstaršie dochované dielne s tradíciou potláčania a farbenia látok. Dom na ulici Mudroňova 29 bol premenený z garbiarskej na farbiarsku dielňu. Jozef Trnka zanechal dielňu svojim synom Alojzovi a Františkovi, ktorí v dielni pracovali spoločne do roku 1943, neskôr až do roku 1952 pokračoval už iba Alojz. V tom istom roku dielňu prevzal jeho syn Stanislav Trnka a dnes v diele pokračuje jeho vnuk Peter Trnka. Spolu s dielňou a jej vybavením sa dedí aj remeselný fortieľ a receptúry na pap a kypu, ktoré sú rodinným tajomstvom. Dielňa je vybavená na ručnú ako aj na strojovú potlač tzv. perotinou. V jej inventári je množstvo foriem s pestrou paletou vzorov od najjednoduchších až po zložitejšie, vrátane dvojfarebných. Spolu so svojim vybavením (stroje, formy, nástroje, archív a receptúry) tvorí dielňa technický a kultúrny celok, jedinečný odkaz našich predkov. Objekt sa nachádza v Púchove na ulici Mudroňova 12. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Remeselnícky dom I. Pôvodný remeselnícky dom v ľudovo-klasicistickom štýle z roku 1911. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou.

Remeselnícky dom II. Pôvodný garbiarsky dom postavený v štýle ľudového staviteľstva koncom 19.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L.

Modrotlačiarska dielňa I. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1836 a prestavaná bola v roku 1898. Dom s modrotlačiarskym strojom bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1992-1993. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojpriestorovou dispozíciou.

Modrotlačiarska dielňa II. Dom s modrotlačiarskym strojom postavený v štýle ľudového staviteľstva koncom 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou.

Modrotlačiarska dielňa III. Ručná modrotlač s kalandrom postavená v štýle ľudového staviteľstva v 20.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojpriestorovou dispozíciou.

Modrotlačiarska dielňa IV. Dom s modrotlačiarskym strojom postavený v štýle ľudového staviteľstva koncom 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou.