Mestský cintorín v Zlatých Moravciach

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa na ulici SNP v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Náhrobník J. Orzovenszkého.

Náhrobník s reliéfom alegórie smrti.

Náhrobník J. Loszeka.

Náhrobník J. Sebestényho.

Kamenný náhrobník.

Náhrobník rodiny Ebner.

Náhrobník K. Würth.

Náhrobník A. Bütner.

Náhrobník J. von Voglhubera.

Náhrobník K. Pinter.

Náhrobník rodiny Benkovits.

Náhrobok rodiny Benkovics.

Náhrobok rodiny Belicza, Zsigárdy.

Náhrobok rodiny Bachan.

Náhrobok rodiny Kolbenheyer.

Náhrobník rodiny Masszi, Pytel.

Náhrobok rodiny Pongrátz, Krachún, Deák.

Náhrobok rodiny Znamenák.

Náhrobok rodiny Büttner.

Náhrobok G. Jakubovitsa.

Náhrobok K. Pintera.

Náhrobok rádových sestier Svätého kríža.

Náhrobok A. Forgácha, J. Prikrila.

Náhrobok E. Bradscha.

Náhrobok F. Kubovits.

Náhrobok rodiny Babík.

Náhrobok Bertalan Pető.

Náhrobok rodiny Pető.

Hrob s náhrobkom Rudolf Korec.

Náhrobok rodiny Valhoda.

Kríž s korpusom na pilieri I. Cintorínsky kríž I.

Kríž s korpusom na pilieri II. Cintorínsky kríž II.

Náhrobný kríž.

Náhrobný kríž Karola Boromea Rabenseifer.

Náhrobný kríž Sándor Lachmann.

Náhrobník so sochou anjela.

Náhrobník Juraj Štift.