Mestské opevnenie v Zvolene

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradbový múr. Renesančný hradbový múr z rokov 1541-1667. Nachádza sa v lokalite Staré Mesto.

Bašta. Renesančná bašta mestského opevnenia z rokov 1541-1667. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Staré Mesto 3879. Dnes je v nej múzeum.

Bastión I. Severozápadný bastión mestského opevnenia. Vybudovaný bol v období 40.roky 17.storočia až rok 1667 v neskorej renesancii. Má štvorcový pôdorys. Zanikol v 20.storočí. Nachádza sa severozápadne od námestia na ulici Kubányho.

Bastión II. Severovýchodný bastión mestského opevnenia bol vybudovaný v 80.-90.rokocvh 16.storočia v renesancii. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa severovýchodne od námestia na ulici V. P. Tótha.

Bastión III. Južný bastión mestského opevnenia bol postavený okolo roku 1590 v renesancii. Má kosoštvorcový pôdorys. Autorom stavby je Giulio Ferrari. Nachádza sa západne od Zvolenského hradu na Dobronivskej ceste.