Mariánsky stĺp v Nitre

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na stĺpe z roku 1750. Upravovaná bola v rokoch 1850, 1944, 1955-1956 a v 90.rokoch 20.storočia. Autormi reštaurácie v roku 1850 sú M. Vogerle a I. Fugert. Nachádza sa na Námestí Jána Pavla II. Pred južnou bránou hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.